Size bir telefon kadar yakınız
0216 565 0 555

Testler

Anasayfa » Testler
16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, ayrıntılı ve objektif ölçüm yapabilen bir kişilik testtir. Bu test sadece bir kişilik testi değil,...
Frostig Görsel Algı Testi, görsel algıyla ilgili sorunların erken dönemde saptanmasını sağlamak ve uygun akademik programlara karar vermek amacıyla kullanılır....
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat...
5;6- 10;11 arasındaki bireylere uygulanabilen, görsel motor algılamaya dair bulgu verebilen, bununla birlikte, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği motor algı...
1-42 aylık çocukların gelişimsel işlevlerini değerlendiren bireysel olarak uygulanan bir araçtır. Temel amaçları gelişimsel geriliği olan çocukları belirlemek ve müdahale...
2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Bu test sadece, motor algılama tespiti...
3-10 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmektedir. İnce Motor, Kaba Motor, Dil-bilişsel, ve Kişisel-Soyal- Özbakım becerilerini yordayan 4 alt alandan oluşur ve...
0-72 ay arası çocukların gelişimini takip etmek için uygulanan klinik bir değerlendirme aracıdır. Çocuklardaki gelişimsel gecikmeyi ve bozukluğu fark etme...
Erken dönem ebeveyn-çocuk bağlanma modelini yordayan yalnızca 6 yaş çocuklarına uygulanabilen özel bir testtir. Özellikle bağlanma takılması olan çocuklarda, terapi...
Çocuğun çizdiği yapılandırılmış resim üzerinden, onun ruhsal dünyasına inebilen, kişilik analizi yapabilen, çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verebilen, terapi sürecine yardımcı...
Çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış hikayelerden oluşan, 6 yaş itibariyle ergenlik dönemine kadar uygulanan bir testtir. Bilişsel gelişiminin ileride olduğu düşünülen...
Tematik Algı Testi, çocuklar, gençler ve yetişkinlerde kullanılmakta kişilerarası ilişki dinamiklerini en iyi veren test olarak nitelendirilmektedir. Bu testte kişiliğin,...
C.A.T testi, 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir. Değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmaktadır. Bu test, çocuk için...
Çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, hem kişiliğin analiz edilebildiği, hem de ruhsal hastalıklara tanı koyabilen, bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların altında...
MOXO Dikkat Performans testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite...
CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) 5-17 yaşları arasındaki çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek için yapılandırılmıştır. CAS, PASS Teorisi (Planning-Planlama, Attention-Dikkat, Simultaneous-Eşzamanlı, Successive-Ardıl)’nden...
Binet Zeka Testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla 2-16 yaş grubuna uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka...
12